this arrow will take you to the top of the page
Правила за поверителност
назад | Правила за поверителност

Правила за поверителност

Recital SPA има отговорността да защитава неприкосновеността на личните данни на всеки посетител на този уеб сайт; тази политика на поверителност се основава на начина, по който използваме личната ви информация. Нашият сайт използва “бисквитки” (“cookies”) – всеки посетител, съгласил се с тази политика, потвърждава тяхната употреба спрямо правилата на политиката за защита на личните данни.
 

 1. Поверителност
  Това е политиката за поверителност и защита на личните данни / базирана на официалната декларация за поверителност за всички продукти, услуги и уебсайтове /.
   
 2. Каква информация използваме
  Използваме и съхраняваме следният вид лична информация:

  1. Информация относно вашият компютър, посещенията ви в този сайт /вкл. IP адрес, географско местоположение, вид търсене, операционна система, продължителност на престой в сайта, посетени страници и др.
  2. Информация относно извършени от вас транзакции към нас, включително и такива за закупени стоки или услуги от вас.
 • Информация, която ни предоставяте за целта на вашата регистрация при нас /вкл. данни/
 1. Информация, която ни предоставяте относно регистрация за нашият информационен бюлетин, уеб сайт услуги, уведомления по имейл.
 2. Всякакъв вид друга информация, която сте избрали да ни изпратите.

 

 1. “Бисквитки” (“cookies”)
  Т.нар. “бисквитки” се състоят от информация, която е изпратена от уеб сървър към уеб браузър, като се съхранява от уеб браузъра. Така съхранената информация бива изпратена отново към сървъра всеки път, когато браузъра подаде заявка към сървъра за посещение на страница. Може да бъдат използвани “временни”, както и “постоянни” бисквитки при посещенията ви в този сайт. “Временните” бисквитки може да бъдат използвани за съхранение на информация по време на посещението ви в сайта; “Постоянните” бисквитки биват използвани, за да може сайта да ви разпознае при следващо посещение. “Временните” бисквитки се изтриват от компютъра ви след като затворите вашият браузър. “Постоянните” бисквитки се съхраняват на компютъра ви докато бъдат изтрити или до определена дата, до която са валидни. Този сайт използва Google Analytics, услуга за Интернет анализ на Google. Google Analytics използва конкретна бисквитка, която се съхранява на компютъра ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Информацията относно използването на този сайт, генерирана от бисквитката, се използва за създаването на статистика за посещенията в сайта. Google съхранява тази информация. Можете да откриете допълнителна информация за тези условия и за защита на данните на: http://www.google.com/privacypolicy.html. На този сайт се публикуват реклами, базирани на рекламната програма на Googlе – Google Adsense. Този вид реклами са създадени с цел определяне на вашите интереси – това се постига като Google запаметява поведението ви в интернет пространството чрез употребата на бисквитки. Можете да разгледате, изтриете или добавите категории на интереси, запаметени от браузъра ви чрез използването на Google’s Ads Preference Manager на: http://www.google.com/ads/preferences/. Можете да завите отказ от този вид мрежа за бисквитки на: http://www.google.com/privacy_ads.html. Този вид система използва бисквитки и дори да ги изтриете от компютъра си, вашият отказ няма да бъде регистриран. За да бъдете сигурни, че деактивирате тази услуга за конкретен бразузър, трябва да използвате добавката на Google, която ще намрите на: http://www.google.com/ads/preferences/plugin. По-голямата част от браузърите ви дават възможност да се откажете от всички бисквитки, докато при други можете да игнорирате само допълнителни бисквитки. Например при Internet Explorer можете да откажете употребата на бисквитки като кликнете на “Tools”, после “Internet Options”, след това “Privacy” и тук изберете “Block all cookies”. Но блокирането на бисквитките може да има негативно влияние при използването на много уеб сайтове, включтелно и на този.
   
 2. Как използваме личната ви информация
  Предоставената чрез този сайт лична информация ще бъде използвана за цели, съобразени с правилата за поверителност. Вашата лична информация може да бъде използвана за:

  1. а. администриране на този уеб сайт
  2. б. подобряване на сърфирането в сайта, благодарение на неговото персонализиране
 • в. да получвате възможност за използване на предлаганите в сайта услуги
 1. г. да ви бъдат доставяни услуги и продукти, закупени чрез този сайт
 2. д. за получване на издадени фактури за използвани услуги, събиране на плащания от вас
 3. е. да ви бъдат изпращани основни рекламни съобщения, без маркетингови цели
 • ж. да ви бъдат изпращани уведомлeния по имейл, след като сте дали заявка за такива
 • з. да ви бъде изпращан нашият електронен бюлетин или друга маркетингова информация относно нашата сфера на дейност или услуги на трети лица, които след прецизен подбор сме сметнали, че биха ви заинтересували. Материалите се изпращат по пощата или по имейл /след като сте дали изрично съгласие за това/; по всяко време можете да заявите отказ за получаване на гореспоменатите информационни материали
 1. и. предоставяне информация на трети лица относно статистически данни за нашите потребители – тази информация по никакъв начин не се съотнася към индивидуалността на потребителя и не го идентифицира
 2. й. за запитвания и оплаквания, отправени от вас относно този сайт; там, където сте предоставили лична информация с цел публикуването ѝ на този сайт, същата ще бъде публикувана или използвана, съобразно разрешението, което имаме от вас. Без изрично съгласие от ваша страна, личната ви информация няма да бъде предоставяна на трети лица за целите на директният маркетинг
 1. Как споделяме личната ви информация
  Предоставената от вас информация може да бъде споделяна с наши служители, длъжностни лица, доставчици или подизпълнители само в случай на необходимост, съобразно правилатата на политиката за поверителност. В допълнение към това, предоставената от вас информация може да бъде споделяна при следните обстоятелства:

  1. а. в случай на законови разпоредби, отправени към нас
  2. б. във връзка със съдебни или досъдебни производства
 • в. при необходимост от установяване, упражняване или защита на законните ни права /включително предоставяне на информация на трети лица с цел предотвратяване на измами и редуциране на рискови фактори/
 1. г. предоставяне на информация на купувачи /или потенциални такива/, имащи интерес към някои от продуктите или услугите, които предлагаме
 2. д. личните ви данни могат да бъдат предоставяни при поискване от лица, за да послужат пред съда или друг компетентен орган, като това се осъществява само в случай на необходимост.

Личните ви данни могат да бъдат предоставяни на трети лица единствено в случаите, изрично упоменати в правилата за поверителност на този уеб сайт и при никакви други обстоятелства.

 1. Международен трансфер на данни
  Информацията, с която разполагаме може да бъде обект на международен трансфер към страни, в които оперираме, спрямо обстоятелствата и условията на политиката за поверителност. Предоставената от вас информация може да бъде трансферирана към държави, в които законите за защита на лични данни не са еквивалентни с тези в държавите, включени в европейската икономическа зона. Информацията, за която сте дали потвърждение за публикуване на този уеб сайт, ще бъде общодостъпна в интернет пространството в глобален мащаб. Ние не можем да контролираме достъпа на други лица към оповестената по този начин информация и не гарантираме защита от злоупотреби. При тези случаи вие давате категоричното си съгласие за трансфер на лични данни.
 2. Сигурност и защита на личната ви информация
  Ние се ангажираме да предприемем всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да бъде предотвратена загуба, злоупотреба или подмяна на личната ви информация. Всички предоставени от вас данни са съхранявани на сигурни и надеждни сървъри/ защитени с пароли и специализиран софтуер/. Всяка една електронна транзакция, която се осъществява между вас и нас, бива кодирана чрез SSL протокол/ криптографски протокол за връзка клиент-сървър/. По своята същност преноса на данни чрез интернет не е защитен от злоупотреби, поради което не можем да гарантираме сигурността на информация, споделена чрез глобалната мрежа. Ваша отговорност е да защитавате поверителността на потребителските ви данни, пароли и др. Ние не изискваме вашата парола /освен в случай, че влизате в сайта като регистриран потребител/.
 3. Промени в политиката за сигурност
  Ние си запазваме правото на промени в правилата за защита на личните данни, като всички такива ще бъдат публикувани на нашият уеб сайт. Желателно е да посещавате тази страница периодично, за да се информирате за евентуални корекции. Относно извършените промени е възможно да ви уведомим чрез имейл.
 4. Вашите права
  Имате право да отправите искане относно всеки един детайл от личната ви информация, която се съхранява при нас. Предоставянето на тези данни може да подлежи на:

  1. а. заплащане на еднократна такса /фиксирана към момента на €14/
  2. б. предоставяне на документ, удостоверяващ вашата самоличност /за тази цел обикновено приемаме нотариално заверено копие от лична карта плюс оригинален документ за комунални услуги, в който фигурира ваш адрес/

Можете да откажете предоставяне на горепосменатата лична информация, спрямо дадените ви от закона права. По всяко време можете да заявите чрез имейл отказ за употреба на вашите данни за маркетингови цели. При всички положения винаги ще получите възможност предварително да заявите съгласието си за получаване на маркетингова информация, както и да прекратите получаването на такава.

 1. Други уеб сайтове
  Този уеб сайт съдържа препратки към други сайтове. Ние не носим отговорност за условията и правилата за защита на лични данни на други уеб сайтове.
 2. Промяна в личните данни
  Ако имате въпроси относно политиката за поверителност или начина, по който обработваме личните ви данни, моля не се колебайте да се свържете с нас по имейл: y_stpyanova@ mail.bg или по пощата на адрес: гр Габрово 5300, ул. Юрий Венелин 18, Recital SPA
 3. Администратор на лични данни
  Администратор на лични данни, имащ отговорност за предоставената на този сайт информация, е Recital SPA.